اتکوبهار

پایگاه دانلود فایل های جدید
دسته: ترجمه مقاله

ترجمه مقاله وابستگی بین مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش استراتژیک

۱۳۹۶-۰۲-۰۶ | توسط bahareh | دسته ترجمه مقاله

ترجمه مقاله وابستگی بین مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش استراتژیک

سلام
به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله وابستگی بین مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش استراتژیک خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: ترجمه مقاله وابستگی بین مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش استراتژیک

حجم فایل : ۱۰۱۶ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی ترجمه مقاله وابستگی بین مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش استراتژیک شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

ترجمه مقاله تحول دانش برای توسعه ، نقش مدیریت دانش در تغییر جهان

۱۳۹۶-۰۲-۰۶ | توسط bahareh | دسته ترجمه مقاله

ترجمه مقاله تحول دانش برای توسعه ، نقش مدیریت دانش در تغییر جهان

سلام
به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله تحول دانش برای توسعه ، نقش مدیریت دانش در تغییر جهان خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: ترجمه مقاله تحول دانش برای توسعه ، نقش مدیریت دانش در تغییر جهان

حجم فایل : ۲۸۳ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی ترجمه مقاله تحول دانش برای توسعه ، نقش مدیریت دانش در تغییر جهان شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

ترجمه مقاله کسب ارزش از طریق مدیریت دانش

۱۳۹۶-۰۲-۰۶ | توسط bahareh | دسته ترجمه مقاله

ترجمه مقاله کسب ارزش از طریق مدیریت دانش

سلام
به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله کسب ارزش از طریق مدیریت دانش خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: ترجمه مقاله کسب ارزش از طریق مدیریت دانش

حجم فایل : ۱۲۵ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی ترجمه مقاله کسب ارزش از طریق مدیریت دانش شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

ترجمه مقاله تئوریهای مدیریت پیشرفته

۱۳۹۶-۰۲-۰۶ | توسط bahareh | دسته ترجمه مقاله

ترجمه مقاله تئوریهای مدیریت پیشرفته

سلام
به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله تئوریهای مدیریت پیشرفته خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: ترجمه مقاله تئوریهای مدیریت پیشرفته

حجم فایل : ۱۲۱ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی ترجمه مقاله تئوریهای مدیریت پیشرفته شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

ترجمه مقاله حمایت از عملکردهای کاری پست فورد یست چارچوب حمایت علمی برای حمایت از کار دانشی

۱۳۹۶-۰۲-۰۳ | توسط bahareh | دسته ترجمه مقاله

ترجمه مقاله حمایت از عملکردهای کاری پست فورد یست چارچوب حمایت علمی برای حمایت از کار دانشی

سلام
به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله حمایت از عملکردهای کاری پست فورد یست چارچوب حمایت علمی برای حمایت از کار دانشی خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: ترجمه مقاله حمایت از عملکردهای کاری پست فورد یست چارچوب حمایت علمی برای حمایت از کار دانشی

حجم فایل : ۱۶۱ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی ترجمه مقاله حمایت از عملکردهای کاری پست فورد یست چارچوب حمایت علمی برای حمایت از کار دانشی شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

ترجمه مقاله یک مقایسه ی بین ملتی برای فعالیت های مدیریت دانش

۱۳۹۶-۰۲-۰۳ | توسط bahareh | دسته ترجمه مقاله

ترجمه مقاله یک مقایسه ی بین ملتی برای فعالیت های مدیریت دانش

سلام
به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله یک مقایسه ی بین ملتی برای فعالیت های مدیریت دانش خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: ترجمه مقاله یک مقایسه ی بین ملتی برای فعالیت های مدیریت دانش

حجم فایل : ۸۴۱ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی ترجمه مقاله یک مقایسه ی بین ملتی برای فعالیت های مدیریت دانش شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

ترجمه مقاله جابجایی داوطلبانه ، مدیریت دانش – دوست یا دشمن

۱۳۹۶-۰۲-۰۳ | توسط bahareh | دسته ترجمه مقاله

ترجمه مقاله جابجایی داوطلبانه ، مدیریت دانش – دوست یا دشمن

سلام
به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله جابجایی داوطلبانه ، مدیریت دانش – دوست یا دشمن خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: ترجمه مقاله جابجایی داوطلبانه ، مدیریت دانش – دوست یا دشمن

حجم فایل : ۹۶۲ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی ترجمه مقاله جابجایی داوطلبانه ، مدیریت دانش – دوست یا دشمن شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

ترجمه مقاله مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد شرکت

۱۳۹۶-۰۲-۰۳ | توسط bahareh | دسته ترجمه مقاله

ترجمه مقاله مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد شرکت

سلام
به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد شرکت خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: ترجمه مقاله مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد شرکت

حجم فایل : ۳۶۹ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی ترجمه مقاله مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد شرکت شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

ترجمه مقاله مقایسه ای بین مفاهیم و استفاده مدیریت دانش در بخش خصوصی و عمومی

۱۳۹۶-۰۲-۰۳ | توسط bahareh | دسته ترجمه مقاله

ترجمه مقاله مقایسه ای بین مفاهیم و استفاده مدیریت دانش در بخش خصوصی و عمومی

سلام
به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله مقایسه ای بین مفاهیم و استفاده مدیریت دانش در بخش خصوصی و عمومی خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: ترجمه مقاله مقایسه ای بین مفاهیم و استفاده مدیریت دانش در بخش خصوصی و عمومی

حجم فایل : ۹۷۶ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی ترجمه مقاله مقایسه ای بین مفاهیم و استفاده مدیریت دانش در بخش خصوصی و عمومی شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

ترجمه مقاله مقدمات مدیریت دانش : یادگیری ازشکست

۱۳۹۶-۰۲-۰۳ | توسط bahareh | دسته ترجمه مقاله

ترجمه مقاله مقدمات مدیریت دانش : یادگیری ازشکست

سلام
به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله مقدمات مدیریت دانش : یادگیری ازشکست خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: ترجمه مقاله مقدمات مدیریت دانش : یادگیری ازشکست

حجم فایل : ۲۷۷ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی ترجمه مقاله مقدمات مدیریت دانش : یادگیری ازشکست شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود