اتکوبهار

پایگاه دانلود فایل های جدید
دسته: مقاله

مقاله بررسی کار آفرینی در عصر اطلاعات وارتباطات

۱۳۹۶-۰۲-۰۶ | توسط bahareh | دسته مقاله

مقاله بررسی کار آفرینی در عصر اطلاعات وارتباطات

سلام
به صفحه دانلود فایل مقاله بررسی کار آفرینی در عصر اطلاعات وارتباطات خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: مقاله بررسی کار آفرینی در عصر اطلاعات وارتباطات

حجم فایل : ۱۹ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی مقاله بررسی کار آفرینی در عصر اطلاعات وارتباطات شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

مقاله بررسی تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات

۱۳۹۶-۰۲-۰۶ | توسط bahareh | دسته مقاله

مقاله بررسی تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات

سلام
به صفحه دانلود فایل مقاله بررسی تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: مقاله بررسی تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات

حجم فایل : ۱۹ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی مقاله بررسی تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

مقاله بررسی تحول مدل های کسب و کار در عصر فناوری اطلاعات‏

۱۳۹۶-۰۲-۰۶ | توسط bahareh | دسته مقاله

مقاله بررسی تحول مدل های کسب و کار در عصر فناوری اطلاعات‏

سلام
به صفحه دانلود فایل مقاله بررسی تحول مدل های کسب و کار در عصر فناوری اطلاعات‏ خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: مقاله بررسی تحول مدل های کسب و کار در عصر فناوری اطلاعات‏

حجم فایل : ۲۰ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی مقاله بررسی تحول مدل های کسب و کار در عصر فناوری اطلاعات‏ شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

مقاله بررسی مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی

۱۳۹۶-۰۲-۰۶ | توسط bahareh | دسته مقاله

مقاله بررسی مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی

سلام
به صفحه دانلود فایل مقاله بررسی مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: مقاله بررسی مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی

حجم فایل : ۱۷ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی مقاله بررسی مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

مقاله بررسی کار الکترونیک

۱۳۹۶-۰۲-۰۶ | توسط bahareh | دسته مقاله

مقاله بررسی کار الکترونیک

سلام
به صفحه دانلود فایل مقاله بررسی کار الکترونیک خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: مقاله بررسی کار الکترونیک

حجم فایل : ۲۱ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی مقاله بررسی کار الکترونیک شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

مقاله بررسی نقش امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت در نگهداری کارکنان سازمان

۱۳۹۶-۰۲-۰۶ | توسط bahareh | دسته مقاله

مقاله بررسی نقش امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت در نگهداری کارکنان سازمان

سلام
به صفحه دانلود فایل مقاله بررسی نقش امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت در نگهداری کارکنان سازمان خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: مقاله بررسی نقش امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت در نگهداری کارکنان سازمان

حجم فایل : ۳۰ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی مقاله بررسی نقش امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت در نگهداری کارکنان سازمان شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

مقاله تهیه و طراحی سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی

۱۳۹۶-۰۲-۰۶ | توسط bahareh | دسته مقاله

مقاله تهیه و طراحی سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی

سلام
به صفحه دانلود فایل مقاله تهیه و طراحی سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: مقاله تهیه و طراحی سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی

حجم فایل : ۲۱ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی مقاله تهیه و طراحی سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

مقاله تجارت الکترونیک ، بستری برای جهانی شدن

۱۳۹۶-۰۲-۰۶ | توسط bahareh | دسته مقاله

مقاله تجارت الکترونیک ، بستری برای جهانی شدن

سلام
به صفحه دانلود فایل مقاله تجارت الکترونیک ، بستری برای جهانی شدن خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: مقاله تجارت الکترونیک ، بستری برای جهانی شدن

حجم فایل : ۴۸ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی مقاله تجارت الکترونیک ، بستری برای جهانی شدن شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

مقاله بررسی ابعاد مهندسی مجدد در سازمان

۱۳۹۶-۰۲-۰۳ | توسط bahareh | دسته مقاله

مقاله بررسی ابعاد مهندسی مجدد در سازمان

سلام
به صفحه دانلود فایل مقاله بررسی ابعاد مهندسی مجدد در سازمان خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: مقاله بررسی ابعاد مهندسی مجدد در سازمان

حجم فایل : ۲۱ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی مقاله بررسی ابعاد مهندسی مجدد در سازمان شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

مقاله بررسی استاندارد توسعه گر کارکنان در مدیریت منابع انسانی

۱۳۹۶-۰۲-۰۳ | توسط bahareh | دسته مقاله

مقاله بررسی استاندارد توسعه گر کارکنان در مدیریت منابع انسانی

سلام
به صفحه دانلود فایل مقاله بررسی استاندارد توسعه گر کارکنان در مدیریت منابع انسانی خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: مقاله بررسی استاندارد توسعه گر کارکنان در مدیریت منابع انسانی

حجم فایل : ۱۵ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی مقاله بررسی استاندارد توسعه گر کارکنان در مدیریت منابع انسانی شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود