اتکوبهار

پایگاه دانلود فایل های جدید
دسته: پاورپوینت

پاورپوینت روشهای بازپروری و توانبخشی

۱۳۹۶-۰۲-۰۶ | توسط bahareh | دسته پاورپوینت

پاورپوینت روشهای بازپروری و توانبخشی

سلام
به صفحه دانلود فایل پاورپوینت روشهای بازپروری و توانبخشی خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: پاورپوینت روشهای بازپروری و توانبخشی

حجم فایل : ۱۰۰۸ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی پاورپوینت روشهای بازپروری و توانبخشی شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

پاورپوینت برنامه ریزی توریسم ورزشی

۱۳۹۶-۰۲-۰۶ | توسط bahareh | دسته پاورپوینت

پاورپوینت برنامه ریزی توریسم ورزشی

سلام
به صفحه دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی توریسم ورزشی خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: پاورپوینت برنامه ریزی توریسم ورزشی

حجم فایل : ۳۷۶ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی پاورپوینت برنامه ریزی توریسم ورزشی شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

پاورپوینت بررسی تاریخ شهر و شهرسازی در ایران

۱۳۹۶-۰۲-۰۶ | توسط bahareh | دسته پاورپوینت

پاورپوینت بررسی تاریخ شهر و شهرسازی در ایران

سلام
به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی تاریخ شهر و شهرسازی در ایران خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: پاورپوینت بررسی تاریخ شهر و شهرسازی در ایران

حجم فایل : ۱۷۱۲ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی پاورپوینت بررسی تاریخ شهر و شهرسازی در ایران شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

پاورپوینت بررسی تاریخچه پل و پل سازی

۱۳۹۶-۰۲-۰۶ | توسط bahareh | دسته پاورپوینت

پاورپوینت بررسی تاریخچه پل و پل سازی

سلام
به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی تاریخچه پل و پل سازی خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: پاورپوینت بررسی تاریخچه پل و پل سازی

حجم فایل : ۱۱۳۷ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی پاورپوینت بررسی تاریخچه پل و پل سازی شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

پاورپوینت بررسی توربین های گاز

۱۳۹۶-۰۲-۰۶ | توسط bahareh | دسته پاورپوینت

پاورپوینت بررسی توربین های گاز

سلام
به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی توربین های گاز خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: پاورپوینت بررسی توربین های گاز

حجم فایل : ۱۶۹۵ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی پاورپوینت بررسی توربین های گاز شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی و افکار خودکشی

۱۳۹۶-۰۲-۰۶ | توسط bahareh | دسته پاورپوینت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی و افکار خودکشی

سلام
به صفحه دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی و افکار خودکشی خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی و افکار خودکشی

حجم فایل : ۲۹ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی و افکار خودکشی شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

پاورپوینت بررسی تفکر استراتژیک

۱۳۹۶-۰۲-۰۶ | توسط bahareh | دسته پاورپوینت

پاورپوینت بررسی تفکر استراتژیک

سلام
به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی تفکر استراتژیک خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: پاورپوینت بررسی تفکر استراتژیک

حجم فایل : ۷۶۵ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی پاورپوینت بررسی تفکر استراتژیک شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

پاورپوینت بررسی خط در گرافیک (تایپوگرافی)

۱۳۹۶-۰۲-۰۶ | توسط bahareh | دسته پاورپوینت

پاورپوینت بررسی خط در گرافیک (تایپوگرافی)

سلام
به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی خط در گرافیک (تایپوگرافی) خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: پاورپوینت بررسی خط در گرافیک (تایپوگرافی)

حجم فایل : ۷۰۸ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی پاورپوینت بررسی خط در گرافیک (تایپوگرافی) شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

پاورپوینت نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد تئاتر درمانی (سایکو درام )

۱۳۹۶-۰۲-۰۶ | توسط bahareh | دسته پاورپوینت

پاورپوینت نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد تئاتر درمانی (سایکو درام )

سلام
به صفحه دانلود فایل پاورپوینت نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد تئاتر درمانی (سایکو درام ) خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: پاورپوینت نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد تئاتر درمانی (سایکو درام )

حجم فایل : ۱۹۵ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی پاورپوینت نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد تئاتر درمانی (سایکو درام ) شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

پاورپوینت تحلیل فضای آموزشی ادی کیتوریم (تمرینات معماری۲)

۱۳۹۶-۰۲-۰۶ | توسط bahareh | دسته پاورپوینت

پاورپوینت تحلیل فضای آموزشی ادی کیتوریم (تمرینات معماری۲)

سلام
به صفحه دانلود فایل پاورپوینت تحلیل فضای آموزشی ادی کیتوریم (تمرینات معماری۲) خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: پاورپوینت تحلیل فضای آموزشی ادی کیتوریم (تمرینات معماری۲)

حجم فایل : ۲۲۱۹ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی پاورپوینت تحلیل فضای آموزشی ادی کیتوریم (تمرینات معماری۲) شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود