اتکوبهار

پایگاه دانلود فایل های جدید
دسته: پرسشنامه

پرسشنامه سازگاری معنوی (رسولی و همکاران، ۱۳۸۸)

۱۳۹۶-۰۲-۰۶ | توسط bahareh | دسته پرسشنامه

پرسشنامه سازگاری معنوی (رسولی و همکاران، ۱۳۸۸)

سلام
به صفحه دانلود فایل پرسشنامه سازگاری معنوی (رسولی و همکاران، ۱۳۸۸) خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: پرسشنامه سازگاری معنوی (رسولی و همکاران، ۱۳۸۸)

حجم فایل : ۱۵ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی پرسشنامه سازگاری معنوی (رسولی و همکاران، ۱۳۸۸) شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی (کاکس و همکاران، ۲۰۰۳)

۱۳۹۶-۰۲-۰۳ | توسط bahareh | دسته پرسشنامه

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی (کاکس و همکاران، ۲۰۰۳)

سلام
به صفحه دانلود فایل پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی (کاکس و همکاران، ۲۰۰۳) خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی (کاکس و همکاران، ۲۰۰۳)

حجم فایل : ۱۶ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی (کاکس و همکاران، ۲۰۰۳) شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

پرسشنامه وابستگی به تمرین در ورزشکاران

۱۳۹۶-۰۲-۰۳ | توسط bahareh | دسته پرسشنامه

پرسشنامه وابستگی به تمرین در ورزشکاران

سلام
به صفحه دانلود فایل پرسشنامه وابستگی به تمرین در ورزشکاران خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: پرسشنامه وابستگی به تمرین در ورزشکاران

حجم فایل : ۴۱ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی پرسشنامه وابستگی به تمرین در ورزشکاران شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

پرسشنامه عزت نفس جنسی زنان – فرم کوتاه (زینا و اسچوارز، ۱۹۹۶)

۱۳۹۶-۰۲-۰۳ | توسط bahareh | دسته پرسشنامه

پرسشنامه عزت نفس جنسی زنان – فرم کوتاه (زینا و اسچوارز، ۱۹۹۶)

سلام
به صفحه دانلود فایل پرسشنامه عزت نفس جنسی زنان – فرم کوتاه (زینا و اسچوارز، ۱۹۹۶) خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: پرسشنامه عزت نفس جنسی زنان – فرم کوتاه (زینا و اسچوارز، ۱۹۹۶)

حجم فایل : ۱۸ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی پرسشنامه عزت نفس جنسی زنان – فرم کوتاه (زینا و اسچوارز، ۱۹۹۶) شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

پرسشنامه استرس آسیب ثانویه (STSS) (براید و همکاران، ۲۰۰۴)

۱۳۹۶-۰۲-۰۳ | توسط bahareh | دسته پرسشنامه

پرسشنامه استرس آسیب ثانویه (STSS) (براید و همکاران، ۲۰۰۴)

سلام
به صفحه دانلود فایل پرسشنامه استرس آسیب ثانویه (STSS) (براید و همکاران، ۲۰۰۴) خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: پرسشنامه استرس آسیب ثانویه (STSS) (براید و همکاران، ۲۰۰۴)

حجم فایل : ۱۶ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی پرسشنامه استرس آسیب ثانویه (STSS) (براید و همکاران، ۲۰۰۴) شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

پرسشنامه تنظیمات رفتاری در ورزش (چری، کن و الین ۲۰۰۸)

۱۳۹۶-۰۲-۰۳ | توسط bahareh | دسته پرسشنامه

پرسشنامه تنظیمات رفتاری در ورزش (چری، کن و الین ۲۰۰۸)

سلام
به صفحه دانلود فایل پرسشنامه تنظیمات رفتاری در ورزش (چری، کن و الین ۲۰۰۸) خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: پرسشنامه تنظیمات رفتاری در ورزش (چری، کن و الین ۲۰۰۸)

حجم فایل : ۷۸ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی پرسشنامه تنظیمات رفتاری در ورزش (چری، کن و الین ۲۰۰۸) شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

پرسشنامه خودگفتاری اتوماتیک (خودکار) ورزشکاران (نیکوس زوربانوس و همکاران، ۲۰۰۹)

۱۳۹۶-۰۲-۰۳ | توسط bahareh | دسته پرسشنامه

پرسشنامه خودگفتاری اتوماتیک (خودکار) ورزشکاران (نیکوس زوربانوس و همکاران، ۲۰۰۹)

سلام
به صفحه دانلود فایل پرسشنامه خودگفتاری اتوماتیک (خودکار) ورزشکاران (نیکوس زوربانوس و همکاران، ۲۰۰۹) خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: پرسشنامه خودگفتاری اتوماتیک (خودکار) ورزشکاران (نیکوس زوربانوس و همکاران، ۲۰۰۹)

حجم فایل : ۶۵ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی پرسشنامه خودگفتاری اتوماتیک (خودکار) ورزشکاران (نیکوس زوربانوس و همکاران، ۲۰۰۹) شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی (الریک روجر، ۲۰۱۰)

۱۳۹۶-۰۲-۰۲ | توسط bahareh | دسته پرسشنامه

پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی (الریک روجر، ۲۰۱۰)

سلام
به صفحه دانلود فایل پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی (الریک روجر، ۲۰۱۰) خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی (الریک روجر، ۲۰۱۰)

حجم فایل : ۸۲ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی (الریک روجر، ۲۰۱۰) شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

پرسشنامه چند بعدی انتظارات از پیامدهای تمرین (ووسیچکی و همکاران، ۲۰۰۹)

۱۳۹۶-۰۲-۰۲ | توسط bahareh | دسته پرسشنامه

پرسشنامه چند بعدی انتظارات از پیامدهای تمرین (ووسیچکی و همکاران، ۲۰۰۹)

سلام
به صفحه دانلود فایل پرسشنامه چند بعدی انتظارات از پیامدهای تمرین (ووسیچکی و همکاران، ۲۰۰۹) خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: پرسشنامه چند بعدی انتظارات از پیامدهای تمرین (ووسیچکی و همکاران، ۲۰۰۹)

حجم فایل : ۱۳ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی پرسشنامه چند بعدی انتظارات از پیامدهای تمرین (ووسیچکی و همکاران، ۲۰۰۹) شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود

پرسشنامه ارزیابی قابلیت های یادگیری سازمانی (گومز و همکاران، ۲۰۰۵)

۱۳۹۶-۰۲-۰۲ | توسط bahareh | دسته پرسشنامه

پرسشنامه ارزیابی قابلیت های یادگیری سازمانی (گومز و همکاران، ۲۰۰۵)

سلام
به صفحه دانلود فایل پرسشنامه ارزیابی قابلیت های یادگیری سازمانی (گومز و همکاران، ۲۰۰۵) خوش آمدید.

عنوان فایل دانلودی: پرسشنامه ارزیابی قابلیت های یادگیری سازمانی (گومز و همکاران، ۲۰۰۵)

حجم فایل : ۱۶ کیلوبایت

پشتیبانی : برای دریافت پشتیبانی کافیست مشکل خود را با مشخصات خود و فایل به ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۴ پیامک کنید.

فایل دانلودی پرسشنامه ارزیابی قابلیت های یادگیری سازمانی (گومز و همکاران، ۲۰۰۵) شما را در دستیابی به مطلب مورد نظرتان یاری خواهد کرد. ما در تمام مراحل دانلود این فایل همراه شما خواهیم بود. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی گزینه زرد رنگ زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود